Geobiologia i Biohabitabilitat

Prospeccions
 • • Prospecció bàsica: localitzar i donar a conèixer els valors mesurats en una zona determinada.
 • • Prospecció completa: analitza els possibles orígens dels valors i dona recomanacions
  adaptades.
Mesurament de les radiacions artificials
 • • Camp elèctric altern de baixa freqüènciaCamp magnètic altern de baixa freqüència.
 • • Ones electromagnètiques d’alta freqüència.
 • • Inducció electromagnètica.
 • • Temperatura i humitat relativa.
 • • Camps elèctrics continus (electrostàtica).
 • • Presa de terra.
Mesurament de radioactivitat
 • • Nivell de radioactivitat ambiental i dels materials.
 • • Gas radó.
Detecció de les radiacions naturals

• Corrents d’aigua subterrània, falles, línies Curry, línies Hartmann.

Arquitectura saludable
 • • Aplicació en projectes dels criteris de biohabitabilitat